Privacy Policy

Privacy Policy for “PetX USA”

Welcome to our website – PetX USA, where we are committed to protecting your personal information and maintaining trust while you use our services. To ensure that you understand how we collect, use, and protect your personal information, please carefully read the privacy policy below.

Information Collection

Personal Information: We may request you to provide certain personal information when you register or interact with our website. This may include your name, email address, and information related to your pets.

Automatic Data: We may automatically collect some technical information when you access our website, including IP address, browser type, language, and time of access.

Use of Information

Service Provision: We use your personal information to provide the services, content, and pet-related information you request.

Interaction and Communication: We may use information to interact with you, provide updates, and share important pet-related content.

Enhancing User Experience: We use information to better understand user needs and interests, thereby providing the best possible user experience.

Security of Information

We are committed to protecting your personal information and maintaining the highest level of security possible. We implement physical and electronic security measures to prevent unauthorized access and protect your personal information.

Information Sharing

We do not share your personal information with third parties without your consent unless required by legal requests or to protect our rights and security.

Policy Changes

We may adjust this privacy policy over time. You are encouraged to check regularly for updates on any changes.

Contact

If you have any questions or concerns about our privacy policy, please contact us at [email protected]

Thank you for trusting and using PetX USA – where pet lovers connect! We are committed to maintaining a safe and reliable environment for everyone and are always ready to assist you in any situation.

ISEC Edu (International School of English Communication) cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của học viên và người sử dụng trang web. Chúng tôi xin được cung cấp thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong Chính Sách Bảo Mật này.

Thu Thập Thông Tin

ISEC Edu thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi khi đăng ký khóa học hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, và thông tin thanh toán.

Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để quản lý tài khoản của bạn, cung cấp dịch vụ, và liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến khóa học và hoạt động của ISEC Edu.

Thông Tin Về Hoạt Động Trên Trang Web

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin về cách bạn tương tác với trang web, các trang bạn truy cập, và thời gian bạn dành trên trang web.

Bảo Vệ Thông Tin

ISEC Edu cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các biện pháp bảo mật để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của thông tin này.

Quyền Lợi Của Khách Hàng

Khách hàng có quyền biết thông tin cá nhân của họ đang được sử dụng như thế nào và có quyền kiểm tra, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân nếu cần thiết.

Quyền Truy Cập Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn yêu cầu một bản sao hoặc xem thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ ở cuối Chính Sách Bảo Mật này.

Quyền Từ Chối Thu Thập Thông Tin

Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số dịch vụ của ISEC Edu.

Quyền Sử Dụng Trang Web

Bằng cách sử dụng trang web của ISEC Edu, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Chính Sách Bảo Mật này.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc quyền riêng tư của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:
– Địa chỉ: 50 Hàm Nghi, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
– Email: [email protected]